Az ORFI és az OORI fúziójával 2021-ben létrejött az Országos Mozgásszervi Intézet (OMINT), melyhez társintézményként a Parádfürdői Állami Kórház csatlakozott. Az OMINT két campusa, eredeti profilját megtartva, két telephelyen működik. 2022-től  az intézmény irányító szerve a Belügyminisztérium lett. 2023-ban az OMINT/ORFI elnyert EFOP pályázat révén jelentős beruházást hajtott végre a laboratóriumi és a képalkotó (fMRI, DECT, hordozható ultrahang készülékek) diagnosztika, valamint a funkcionális mozgásanalízis területén.

Szólnunk kell az Intézet töretlen szellemiségéről, mely mindig segített megfelelni az aktuális kihívásoknak. Ez az örök emberi és magyar értékek folyamatos érvényre juttatását jelentette, ami még a legnehezebb időkben sem engedte a politikai hatalom korlátlan dominanciáját. Ennek a közösségnek a kötőszövete mindig a jóakarat és a szolidáris szeretet volt, nem pedig az önzés, a közömbösség vagy a gyűlölet. Az itt dolgozó kollégák személyes hitüktől függetlenül vallották Assisi Szent Ferenc gondolatát, hogy „Ne csak magunk hasznára, hanem mások javára éljünk”. Talán érezték, hogy a munka az elveszett paradicsom helyreállítására irányuló kísérlet, mellyel Isten munkatársai lehetünk a világ működtetésében. Így lett az ellátott milliónyi beteg és a társadalom szemében az ORFI a „jónevű budai polgári kórház” és ez a goodwill ma is a legnagyobb kincsünk.

 Ahogy egyik kiváló Nobel-díjasunk mondta:  „A jövőt nem lehet előre látni, de meg lehet alkotni”.

 

                       

                                                                                     Prof. Dr. Poór Gyula