A pályázat célja egészségügyi rendszerünk színvonalának közelítése a legfejlettebb EU-s országokéhoz, az ottani fejlett, és nálunk még nem finanszírozott csúcstechnikák adaptálása az országos gyógyintézetekben. További feladat volt a finanszírozás megszerzése, valamint a megtanult módszerek és technikák elterjesztése hazánk kevésbé fejlett régióiban.

Az OMINT mindkét campusa (az ORFI és az OORI is akkor még önálló intézményként) sikeresen pályázott, és nyert el megközelítőleg 1,3 – 1,3 milliárd Ft-ot. Az elnyert pályázati összegekből magas színvonalú képalkotó berendezések (kettős energiájú CT, funkcionális MRI, mozgásszervi ultrahang készülékek), laborgépek, fizioterápiás berendezések, mozgásanalizátorok és a robotterápiát lehetővé tevő eszközök kerültek beszerzésre és üzembe helyezésre.

Az ORFI campuson az EFOP 5.2.6.20-2020-00013 sz.  pályázattal keretében transznacionális együttműködési megállapodás jött létre a bécsi és a mainzi orvostudományi egyetemmel. Ezen intézmények oktatói hazánkba látogattak, elméleti és gyakorlati oktatás keretében ismertették az új eljárásokat. Az OMINT/ORFI orvosai külföldi tanulmányúton vettek részt, és megtekintették az új innovatív eszközöket működés közben. Az együttműködés azonban ezzel nem ért véget, a megvalósult tudástranszfer népegészségügyi hasznosulása, a működtetés, a betegellátás szakmai tapasztalati elektronikus kapcsolattartás formájában folytatódtak, további három-három alkalommal. Időközben a megszerzett tudást természetesen több ízben megosztották a hazai kollégákkal mind Intézetünk keretén belül, mind egy kevésbé fejlett régióban.

Napjainkban már ezen berendezések, birtokában várjuk a gyógyulni vágyó betegeket. A megszerzett társadalombiztosítási finanszírozás biztosítja az Intézethez forduló betegek ellátását.